Проекти

НАШИ ПРОЕКТИ

Инфраструктура и пристанища

Разширение на втори диаметър на столичното метро, София

КЛИЕНТ
Метрополитен ЕАД (дружество 100% собственост на Столична община, обслужващо метро линиите в София)
ГОДИНА
2010
СУМА
242,000,000 EUR

Процесуално представителство и арбитраж

Съдебно производство пред Върховния административен и Върховния касационен съд

КЛИЕНТ
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
ГОДИНА
2010

Защита на конкуренцията

Защита пред КЗК и Върховния административен съд срещу злоупотреба с монополно положение на енергийния пазар

КЛИЕНТ
Регионална топлофикационна компания Русе
ГОДИНА
2010

Корпоративно и търговско право

Консултиране ежедневната дейност на изключителен дистрибутор за България на General Electric Lighting

КЛИЕНТ
Димов Къмпани ЕООД
ГОДИНА
2010

Корпоративно и търговско право

Консултиране по ежедневни бизнес въпроси на един от най-големите български производители на препарати за дома и грижа за тялото

КЛИЕНТ
Фикосота Синтез ООД
ГОДИНА
2010

Несъстоятелност и преобразуване

Ликвидация на търговско дружество Software Technologies

КЛИЕНТ
Wrangel OOD
ГОДИНА
2010

Административно право и администрация

Проект, финансиран от Световната Банка: Изготвяне на екологичен правен анализ и подготовка на планове за управление на околната среда за три язовира – Нейковци, Пловдивци и Луда Яна

КЛИЕНТ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ГОДИНА
2010

Корпоративно и търговско право

Пълно правно обслужване във връзка с дейността на дружеството

КЛИЕНТ
Нова Сити Груп ЕООД, собственик на шест дружества с ограничена отговорност в недвижимите имоти
ГОДИНА
2010

Корпоративно и търговско право

Пълно правно обслужване относно управлението на хотели в София и Пловдив

КЛИЕНТ
DEDEMAN HOLDING A.S, Турция
ГОДИНА
2010

Банки и финанси

Структуриране и договаряне на синдикиран заем и секюритизацията му във връзка с изграждане на жилищен комплекс в центъра на Варна

КЛИЕНТ
Orchid Developments Group
ГОДИНА
2010
СУМА
110,000,000 EUR

Европейско и международно право

Структуриране на пазарна стратегия в съответствие с конкурентната защита на българското и европейско право

КЛИЕНТ
Фикосота Синтез ООД
ГОДИНА
2010

Защита на конкуренцията

Структуриране на пазарна стратегия в съответствие с конкурентната защита на българското и европейско право

КЛИЕНТ
Фикосота Синтез ООД
ГОДИНА
2010

Неправителствени организации

Съдебно производство пред Върховния административен и Върховния касационен съд

КЛИЕНТ
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
ГОДИНА
2010

Административно право и администрация

Консултации относно режима на изграждане на три вятърни парка в Генерал Тошево

КЛИЕНТ
Е 3 Проджект ЕАД
ГОДИНА
2010

Административно право и администрация

Консултации по оперативна дейност за изграждане на пътища и съпътстваща инфраструктура

КЛИЕНТ
Национална агенция „Пътна инфраструктура” (изпълнителна агенция към Министерски съвет)
ГОДИНА
2010