Проекти

НАШИ ПРОЕКТИ

Процесуално представителство и арбитраж

Защита пред Върховния административен съд срещу предполагаема злоупотреба с монополно положение на енергийния пазар

КЛИЕНТ
Регионална топлофикационна компания Русе
ГОДИНА
2010

Законотворчество

Изготвяне изменения към Закона за подземните богатства

КЛИЕНТ
Българска минно-геоложка камара
ГОДИНА
2010

Чуждестранни инвестиции

Изграждане и управление на търговски и бизнес центрове в София

КЛИЕНТ
Plaza Centers N.V
ГОДИНА
2010

Недвижими имоти и строителство

Изграждане и управление на търговски и офис център в София

КЛИЕНТ
Plaza Centers N.V
ГОДИНА
2010

Недвижими имоти и строителство

Изграждане на втори диаметър на столично метро, София

КЛИЕНТ
Метрополитен ЕАД (дружество 100% собственост на Столична община, обслужващо метро линиите в София)
ГОДИНА
2010
СУМА
242,000,000 EUR

Недвижими имоти и строителство

Изграждане на Гранд Мол Варна в град Варна

КЛИЕНТ
Orchid Developments Group
ГОДИНА
2010
СУМА
200,000,000 EUR

Инфраструктура и пристанища

Изграждане на националната автомагистрала „Тракия”

КЛИЕНТ
Агенция „Пътна инфраструктура” и Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ГОДИНА
2010
СУМА
220,000,000 EUR

Недвижими имоти и строителство

Изграждане на търговски мол Галерия в град Варна

КЛИЕНТ
Планекс ООД
ГОДИНА
2010
СУМА
56,000,000 EUR

Чуждестранни инвестиции

Изграждане на търговски мол Галерия, град Варна

КЛИЕНТ
Планекс ООД
ГОДИНА
2010
СУМА
56,000,000 EUR

Недвижими имоти и строителство

Изграждане на търговски парк и търговски център в град Пловдив

КЛИЕНТ
G- Netherlands
ГОДИНА
2010

Законотворчество

Изменения към наредба за организиране дейността на Национален Доверителен Екофонд и правилника за приложение

КЛИЕНТ
Национален доверителен екофонд
ГОДИНА
2010

Инфраструктура и пристанища

Консултиране на клиента във връзка с обичайната му дейност по изграждане на пътища и инфраструктура

КЛИЕНТ
Национална агенция „Пътна инфраструктура” (изпълнителна агенция към Министерски съвет)
ГОДИНА
2010

Процесуално представителство и арбитраж

Обжалване решение на Съвета за електронни медии пред Върховния административен съд и Софийски районен съд

КЛИЕНТ
Радиокомпания Си Джей ООД
ГОДИНА
2010

Инфраструктура и пристанища

Оперативна програма на ЕС – „Рехабилитация и възстановяване на детски площадки и пешеходни подлези”

КЛИЕНТ
Столична община
ГОДИНА
2010

Интелектуална собственост и технологии

Подновяване и удължаване на лицензи за разпространение на радиопрограми

КЛИЕНТ
Група радио-оператори (БГ Радио, Радио 1, Радио Енерджи, Ретро Радио)
ГОДИНА
2010