ПАРТНЬОРИ

ПАРТНЬОРИ

Международен Търговски Съвет

Международен Търговски Съвет

Международният Търговски Съвет представлява международна търговска камара, която обединява държавни инвестиционни агенции, търговски камари и търговски дружества в определени сектори. Представена е от членове, произхождащи от 179 държави. Целта на МТС е да промотира международната търговия, като се бори за опростяване на процедурите и осигуряване на ключови ресурси за развитие. Евролекс се присъедини към Международния Търговски Съвет през октомври 2023г.
Сдружение за Международни Състезания по Право

Сдружение за Международни Състезания по Право

Сдружението за Международни Състезания по Право е българска неправителствена организация, чиято цел е да популяризира сред българските студенти състезанията по право като една комплексна и новаторска форма на юридическо обучение, да селектира и организира подготовката на отбори, които да се състезават от името на правните факултети в България и да осигури кадрови и финансови средства за постигането на високи резултати от българските отбори. Сдружението също така се стреми да повиши качеството на юридическото образование в българските университети чрез курсове, семинари и инициативи и да работи за въвеждането на по-добри практики в правното образование, като си сътрудничи с юридическите факултети в страната.
Асоциация на българските радио - и телевизионни оператори

Асоциация на българските радио - и телевизионни оператори

Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори е доброволна, независима и неполитическа организация с идеална цел, учредена през 1997 година и представляваща интересите на радио- и телевизионната индустрия в България. Асоциацията има за цел да подкрепя развитието на бизнеса на радио- и телевизионните оператори в България, да подобрява законовата и икономическата рамка, определяща условията за упражняване на частна радио- и телевизионна дейност в България и да налага високи професионални стандарти сред електронните медии
Българската Петролна и Газова Асоциация

Българската Петролна и Газова Асоциация

Българската Петролна и Газова Асоциация е доброволна и политически независима неправителствена организация. Нейната цел е да защитава интересите на дистрибуторите и търговците на продукти на петролната и газовата промишленост и да осъществява съдействие за развитието на петролната и газова промишленост, както и на търговията с петролни и газови продукти в България чрез развиване на свободната инициатива и на основните принципи на пазарната икономика, залегнали в Конституцията на Република България.
Американски Университет в България

Американски Университет в България

Целта на Американски Университет в Благоевград е да обучава студенти с изключителен потенциал, в атмосфера на отлични академични постижения, разнообразие и взаимно уважение, като по този начин подготвя младите хора да станат бъдещи демократични и високо морални лидери, които са в полза на района, за който работят или в полза на цялото човечество.
JobTiger Ltd.

JobTiger Ltd.

JobTiger Ltd. е компания с над 10 годишна история и опит, специализирана в сферата на човешките ресурси. Професионален уеб сайт за търсене и предлагане на работа (обяви за работа и обучения, актуална база данни с автобиографии, корпоративно представяне на работодатели); подбор, лизинг и outsourcing на персонал; кариерно консултиране и професионално ориентиране на търсещи работа; организационно консултиране, тренинги и обучения за HR специалисти са услугите, с които компанията допринася за усъвършенстване ефективността на пазара на работната сила в България.
„Инфрапроект консулт” ЕООД

„Инфрапроект консулт” ЕООД

„Инфрапроект консулт” ЕООД е основана през 2000 г. с цел предоставяне на инженерни, икономически и правни консултантски услуги на държавни и частни организации по проекти от областта на инфраструктурата. Консултантският екип се състои от инженери, правни и финансови експерти способни да предоставят ефективни решения на проблемите и нуждите на своите клиенти.
Firon–Bar-Nir & Co (Europe) Ltd

Firon–Bar-Nir & Co (Europe) Ltd

Firon–Bar-Nir & Co (Europe) Ltd e международна правна кантора, основана с цел да обедини и използва огромните възможности, знания и местна и международна компетентност на M. Firon & Co. Advocates и Bar-Nir & Co. Advocates. Firon-Bar-Nir & Co специализира в различни области на правото, сред които недвижими имоти и строителство, търговско право, банково и застрахователно право, дружествено право, финансиране на проекти, сливания и придобивания, приватизация, международно право, обществени поръчки, процесуално представителство и др.
Interlaw

Interlaw

Interlaw е елитна глобална мрежа от изтъкнати независими правни кантори, включващи над 7,000 адвокати, базирани в над 150 града по целия свят. В продължение на десетилетия Interlaw си сътрудничи със своите стратегически партньори, за да предложи на бизнеса по целия свят най-качествените трансгранични правни съвети чрез единна точка за контакт. Предлаганите от Interlaw услуги обхващат всички ключови области на дейност и пазари по целия свят. „Евролекс България“ се присъедини към Interlaw през октомври 2012 г.