Про боно

Про боно

Предоставянето на юридически услуги е не само бизнес, а и наша мисия. От самото си основаване Евролекс България активно участва в различни видове обществени инициативи. Ние твърдо вярваме, че на този свят съществуват каузи, дейности и хора, чиято значимост не се измерва с тяхната потенциална доходоносност, а със социалната им важност.

Периодично предоставяме безвъзмездно правно съдействие на неправителствени организации, държавни институции и общински учреждения. Обслужваме нашите „про боно” клиенти със същото усърдие и професионализъм, които проявяваме по отношение на стандартните ни служебни ангажименти.

Евролекс България подкрепя инициативи, насочени към разнообразни сфери от обществения живот, като например образование, околната среда, здравеопазване, литература и др. Освен служебните консултации, които предоставяме на академични институции като Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Американският Университет в Благоевград, Американският Колеж в София, в много случаи ние съветваме същите безвъзмездно по различни юридически казуси. В момента подкрепяме няколко неправителствени организации в опитите им да въведат по-съвременни и практически-насочени образователни методи в българските университети.

Тъй като високо ценим „творчеството” като уникална човешка черта, дружеството оказва финансова и организационна помощ на ежегодно провеждащия се Национален Конкурс за есета, на името на Цветан Стоянов – виден български интелектуалец на 20-ти век.

Нашата история в предоставянето на „про боно” услуги включва участие в инициативи на детски селища SOS Kinderdorf, разработване на механизми за подобряване функционирането на неправителствените организации в България, изготвяне на правната уредба в областта на околната среда, осъществяване на проекти, свързани с опазване на природата и други подобни.

Ние считаме, че нашият най-ценен социален принос са безвъзмездните правни консултации, които предоставяме на неправителствения сектор. Понякога участваме в обществените инициативи и каузи с финансова подкрепа, която отива в полза на нуждаещи се лица или обещаващи студенти. Независимо от формата на нашия нестопански ангажимент обаче, ние винаги се стремим да дадем най-доброто от себе си за осъществяването на каузата, в която сме повярвали.