Принципи и ценности

Принципи и ценности

Основната цел на Евролекс България е да предоставя най-качествените правни услуги на пазара. Последователността е ключовият фактор за постигането на тази първостепенна задача. Ние вярваме, че растежът на дружеството през последното десетилетие се дължи именно на нашата приемственост и последователност. Тя се оказа постижима, тъй като при работата си с клиенти ние непрестанно съблюдаваме четири водещи принципа, залегнали дълбоко в нашата корпоративна идентичност:

Превъзходство във всичко

Стремежът към превъзходство е двигателят за нашето постоянно развитие. Наемаме превъзходни юристи, които се развиват в създадената от нас обстановка на конкуренция и качество. Осигуряваме превъзходни условия за работа и комуникация с клиентите. Винаги сме в търсене на по-съвършени методики и практики, и сме винаги отворени за градивна критика или предложение. Превъзходното познаване на правната материя и посоките, в които тя се изменя, е нашият основен капитал.

Преданост към Клиента

В допълнение към експертния ни потенциал, предаността внася особена нотка на ангажираност към всеки отделен казус. Принцип на нашата работа е да защитаваме клиентските интереси сякаш защитаваме своите собствени. Желанието на клиента е нашата отправна точка при изготвянето на правни стратегии. Стремим се комуникацията ни с него да е достатъчно редовна и да се осъществява в ползотворна обстановка, като така намаляваме риска от недоразумения. Предвиждаме конкретните нужди на клиента и въз основа на това предлагаме адекватни решения.

Ефективност

Ефективността е присъща на всеки отделен аспект от дейността ни, като ние се придържаме към нея в три основни направления: срокове, разходи и човешки ресурс. Клиентите ни могат да разчитат, че вземайки предвид спецификата на казуса, ние ще го разпределим на най-подготвените специалисти от нашия екип. Избягваме извършването на излишни разходи, като избираме най-ефикасния начин за решаването на конкретен проблем. Въпреки това, интересът на клиента понякога изисква да се вместим в най-кратки срокове за сметка на увеличаване на разходите. Поради тази причина ние винаги следим да постигнем баланса в преследването на срокове и избягването на разходи.

Работа в екип

Най-голямата ни амбиция е да мислим и действаме като един. Ние се подкрепяме, като всеки помага на останалите колеги и допринася със своите специфични експертни знания за успешното приключване на конкретния проект. Отборният дух играе съществена роля в нашата работа и затова се стремим да го поддържаме чрез взаимно уважение, доверие и добри обноски. Юристите в Евролекс България поставяме успеха на дружеството като единица над всички индивидуални или групови стремежи.