Недко Радев

Недко Радев

Недко Радев
ПОЗИЦИЯ
Правен консултант
ДАТА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
Септември 2020
ОБРАЗОВАНИЕ

Докторант, специалност „Международно частно право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски” от 2020 г.
Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Магистър по Право, 2020
 

КУРСОВЕ

Хагска академия по Международно право – летен курс по Международно частно право

ЧЛЕНСТВА

Член на Софийска адвокатска колегия

Член на Институт по международно частно право

Председател на Сдружение за международни състезания по право

ЕЗИЦИ

Английски

Български - майчин

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Гражданско и административно право, Европейско и международно право, Интелектуална собственост и технологии, Защита на личните данни, Обществени поръчки

НАШИЯТ ЕКИП