Магдалена Вълова

Магдалена Вълова

Магдалена Вълова
ПОЗИЦИЯ
Съдружник
ДАТА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
От основаването на дружеството - 1997
ОБРАЗОВАНИЕ

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Магистър по Право

КУРСОВЕ

Публично- частно партньорство - България
Обществени поръчки - България

ЧЛЕНСТВА

Член на Софийска адвокатска колегия
Лектор в сферата на концесиите и общинската администрация

ЕЗИЦИ

Английски
Български - майчин

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Концесии, Публично-частни партньорства и приватизации; Инфраструктура и пристанища; Корпоративно право и търговски сделки; Процесуално представителство и арбитраж; Право на Европейския съюз и международно право

НАШИЯТ ЕКИП