История

История

Location

"Евролекс България" ООД отбеляза 20 г. от основаването си.

"Евролекс България" ООД отбеляза 20 г. от основаването си. Със стилен коктеил на 5 октомври в Централния военен клуб - София. На юбилея присъстваха клиенти и партньори от страната и чужбина.

Oct, 2017
Location

Екипа на Евролекс България участва като доброволци в археологическите разкопки на Епископската Базилика в Пловдив.

Екипа на Евролекс България - Адвокатско дружество Андрей Делчев и партньори участва като доброволци в археологическите разкопки на Епископската Базилика в Пловдив. Обектът е открит, когато е започнат строежа на булевард в Пловдив в периода 1982-1984 г. и към днешна дата тук текат археологически разкопк. Екипът ни доброволно се включи в работата по разкриването на централния и северния кораб. Под инструкциите на археолози нашият екип внимателно разкри пластове и откри множество човешки останки от погребения, някои от тях положени самата музайка, стъклена гривна, керамика и украшения. Проектът за реставрация ще продължи до 2018 г. и екипът ни си обеща, че отново ще се включи в разкопките.

Oct, 2016
Location

Евролекс България участва в създаването на типови договори за обществена поръчка на база Червена и Жълта книга на ФИДИК.

Екипа на Евролекс България - Адвокатско дружество Андрей Делчев и партньори като член на сдружение " Българско общество по строително право" участва в създаването на типови договори за обществена поръчка на база Червена и Жълта книга на ФИДИК. Промените бяха съобразени с предстоящите промени в Закона за обществените поръчки и Европейската директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

Юни, 2016
Location

Евролекс България беше домакин на регионалната конференция на Interlaw

Евролекс България беше домакин на регионалната конференция на Interlaw за Европа, Близкия Изток и Африка.Събитието се проведе в Гранд Хотел София и беше посетено от над 80 делегати от 30 държави. Специално за участниците изнесоха лекции заместник министър-прецедателя по координацията на европейските политики и институционалните въпросина Р. България госпожа Меглена Кунева и господин Лъчезар Богданов, икономически и финансов анализатор и управляващ партньор на industry watch

Юни, 2015
Location

Евролекс България беше отличен с наградата Кантора на годината.

Евролекс България беше отличен с наградата Кантора на годината. На стилна церемония в Кемпински хотел Зогравски, София бяха раздадени Годишните награди за правосъдие "Темида и цената на истината ". Те бяха част от Благотворителен бал на юристите, който се проведе в подкрепа на две болни от целебрална парализа деца. На събитието "Евролекс България" бе отличен с наградата Кантора на годината. За престижното отличие дружеството ни се пребори с конкурении като "Вълчев и Борисов", "Петков" , "Марков и партньори", "Решев и партньори" и "Базлянков Станоев и Ташев".

Nov, 2014
Location

През Септември 2013 г. списание ACQ Magazin присъди награда за цялостен принус

През Септември 2013 г. списание ACQ Magazin присъди награда за цялостен принус за 2012 г. на Евролекс България- Адвокатско дружство ''Андрей Делчев и партньори''. Признанието определя дружеството за кантора на годината във всички сфери с 14% номинации за категорията. Дружеството е избрано от независими читатели на списанието, взели под внимание фирмите с най-голямо влияние и най-добри практики в сферата на юридическите услуги за страната през 2012г.

Sep, 2013
Location

През Октомври 2012 г. Евролекс България- Адвокатско дружество Андрей Делчев и партньори се присъедини към Interlaw

През Октомври 2012 г. Евролекс България- Адвокатско дружество Андрей Делчев и партньори се присъедини към Interlaw една от най-страите и престижни международни асоциации. Interlaw обединаява адвокатски кантори от повече от 125 града в света. Много от канторите в мрежата са високо оценени и класирани в междунардни издания за адвукатски практики.

Oct, 2012
Location

Евролекс България изпълни успешно договора с МРРБ

Евролекс България изпълни успешно договора с МРРБ повече от четири месеца преди крайния срок. Дружеството беше ангажирано с консултирането на Министерството в качеството му на управляващ орган по Оперативна Програма Регионално Развитие 2007-2013 г. финансирана от Европейския съюз.

Mar, 2012
Location

Евролекс България бе успешно сертифициран по ISO 9001 :9008

Евролекс България бе успешно сертифициран по ISO 9001 :9008 стандарта на управление на качеството. Издадения на 11,10,2011 г. сертификат е признание и доказателство за високото качество на правните услуги, които Евролекс България предоставя на своите клиенти във всички сфери на бизнеса

Oct, 2011
Location

Евролекс България получи наградата на списание Corporate INTL

Евролекс България получи наградата на списание Corporate INTL за българска кантора на годината за 2010 г. в областта на енергетиката и природните ресурси. Годишните награди на Corporate INTL са признание за отлични постижения в консултирането, които се присъждат на водещите правни кантори от различни държави и континенти. Наградата е приснание за усилията на юристите от Евролекс, които успешно консултират клиенти в областта на енергетиката и природните ресурси.

Apr, 2011
Location

Андрей Делчев получава награда за изключителни заслуги

Андрей Делчев получава награда за изключителни заслуги към Американския Университет. В знак на признателност за юридическата помощ, указана на Университета, най-голямата аудитория в новоизградения кампус получи името на управляващия партньор на кантората.

May, 2010
Location

Евролекс България реконструира четириетажна сграда

Евролекс България реконструира четириетажна сграда в центъра на София. Нарастващия обем работа и увеличаващият се брой юристи във фирмата, наложи преместването в голям офис. В момента дружеството обитава офис който със своята пртедставителност и функционалност би представлявал гордост за всяка правна кантора в България

Nov, 2008
Location

Членовете на екипа на Евролекс България печелят състезание по Европейско право

Членовете на екипа на Евролекс България печелят състезание по Европейско право, организирано от Университета Кеймбридж. Трима от най-преспективните млади юристи спечелиха финала на престижния конкурс, който се провежда ежегодно от 1994 година под ргидата на Съда на Европейския съюз.

Mar, 2008
Location

Евролекс България празнува десет годишен юбилей

Евролекс България празнува десет годишен юбилей. Събитието се проведе в изискания салон на Военния клуб и събра над 200 приатели на кантората. Всеки от гостите се включи в подкрепа на благотворителната кауза, на която бе посветен празника.

Oct, 2007
Location

Евролекс България е консултант в най-голямата сделка на българския пазар за недвижими имоти.

Евролекс България е консултант в най-голямата сделка на българския пазар за недвижими имоти. Фирмата имаше съществен принос за успеха на проекта, който се състоеше в придобиването на имоти на площ от 150 000 м2, чиято стойност надхвърля 210 милиона евро.

Юни, 2007
Location

Евролекс България откри офис във Варна.

Евролекс България откри офис във Варна. Вторият офис на е разположен в източна България, за да осигури по-широк периметър на действие на дружеството, покривайки територията на цялата страна.

Юни, 2006
Location

Евролекс България сключи договор за дългосрояно партньорство

Евролекс България сключи договор за дългосрояно партньорство с Firon Bar-nir &Co. - една от водещите правни кантори в Изрел. Успеха на проектите, които двете кантори усъществяват в сътрудничество помежду си полагат основата на стабилни бизнес контакти.

Jan, 2005
Location

Евролекс България е сред учредителите на едно от най-известните междунардни сдружения на адвокатите

Евролекс България е сред учредителите на едно от най-известните междунардни сдружения на адвокатите - AEA international Lawyers Network. Към днешна дата Евролекс е представител на Асоциацията за България.

Jan, 2004
Location

Приемане на нови партньори в Евролекс България.

Приемане на нови партньори в Евролекс България. Постъпили на работа във фирмата веднага след дипломирането си, трима от най-усърдните и талантливи адвокати са повишени в съдружници.

Sep, 2003
Location

Фирмата получава признание от Европейската Банка

Фирмата получава признание от Европейската Банка за Възстановяване и Развитие във връзка с проект за концесия на водоснабдителната и канализациона мрежа на град София (обявен е за проект на годината на ЕБВР). На базата на успешно сътруднияество и Евролекс България, финансовата институция възлага на дружеството изготвянето на общ процедурен модел за разрешаване спорове по проекти на ЕБВР.

Aug, 2000
Location

Евролекс България е избран за правен консултант

Евролекс България е избран за правен консултант на една от най-големите медиини групи в България

Jan, 2000
Location

Евролекс България се мести в първия си собствен офис.

Евролекс България се мести в първия си собствен офис. Той е разположен в живописна сграда, от началото на 20-ти век, която се намира в идеалния център на София. Офисът съяетава представителност и престиж и бързо се превръща в добре познато място в столицата.

Mar, 1999
Location

Фирмата участва активно в изготвянето на българското законодателство

Фирмата участва активно в изготвянето на българското законодателство, в областта на концесиите. От този момент Евролекс България се нарежда сред водещите правни консултанти в сферата на обществените поръчки и концесиите.

Юни, 1998
Location

Евролекс България набира все по-голяма популярност

Евролекс България набира все по-голяма популярност и благодарение на това печели по една от най-знаковите приватизационни зделки по това време. Раздържавяването на Металснаб Холдинг ЕАД е първата пакетна приватизация на холдингова структура с шестнадесет дъщерни дружества.

Apr, 1998
Location

Дружеството консултира първия си клиент

Дружеството консултира първия си клиент.В качеството им на експерти в административното и търговското право, Министерството на икономиката възлага на партньорите правен анализ относно проект в областта на природните ресурси, финансиран от ФАР.

Jul, 1997
Location

Евролекс е създадена в София, България

Евролекс е създадена в София, България. Петимата архитекти на дружеството, начело с Андрей Делчев, са високоуважавани юристи, заемащи ръководни позиции в българските държавни институции.

Юни, 1997