Контакти

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Контактна информация

Адрес: ул. Николай В. Гогол 6, 1124 София, България
Телефон: (+359 2) 401 9160
Факс: (+359 2) 401 9170
Мобилен телефон: +359 889 52 82 91

Евролекс България ООД

Евролекс България предоставя правни услуги в практически всички сфери на бизнеса, като едни от най-признатите постижения са в областта на Енергетиката, Инфраструктурата, Концесиите и Водния сектор. От създаването си през 1997 г. консултантската компания е изиграла ключова роля за осъществяването на голям брой проекти, финансирани от Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, Японската банка за международно сътрудничество, Европейската инвестиционна банка, USAID, CIDA и програми като PHARE, ISPA, SAPARD и други подобни, предоставящи субсидии от фондовете на Европейския Съюз.

Контактна форма

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ