Признания и препоръки

Признания и препоръки

Признание от Президента на Съединените Американски Щати – Джордж Буш
“Признание от Президента на Съединените Американски Щати – Джордж Буш”
Най-добра българска кантора в сферата на енергетика и природни ресурси за 2010 г.
“Най-добра българска кантора в сферата на енергетика и природни ресурси за 2010 г.”
Признание за Работата по Приватизацията на Топлоелектрическа Централа Варна
“Признание за Работата по Приватизацията на Топлоелектрическа Централа Варна”
Признание за Работата по Концесията на Софийска Вода
“Признание за Работата по Концесията на Софийска Вода”
Признание за Изключителни Заслуги от Американския Университет
“Признание за Изключителни Заслуги от Американския Университет”
1во Място на Европейското Състезание по Право
“1во Място на Европейското Състезание по Право”
Признание за Работата по Проекта за Разширяването на Софийското Метро
“Признание за Работата по Проекта за Разширяването на Софийското Метро”
Шеф на Екип на Консорциума между PADECO и Oriental Consultants Company Limited – Проект за разширение на софийското метро
“Консултантите на Евролекс България демонстрират огромен опит, усърдие, надеждност и спазване на работните срокове.”
Председателят на УС на Агенция Пътища към МРРБ – Проект „Магистрала Тракия”
“Юристите на дружеството притежават отлична квалификация и сериозен опит в работата по големи проекти в сферата на строителството и обществените поръчки, както и добро познаване на европейското законодателство в тези области.”
Изпълнителен Директор на Балкан Туризъм – дружество което управлява една от популярните хотелски вериги в България
“Впечатлени сме от перфектния начин, по който се осъществява бизнес комуникацията ни с Евролекс България.”
Legal 500 Directory
“Евролекс България предоставя „безупречни услуги” както на частни така и на публични клиенти с бизнес в областта на търговията и недвижимите имоти.”
Кмет на София – Проект за концесия на водоснабдителната и канализационната мрежа на София и проект за газификация
“Юристите на дружеството са отлично запознати с нормативната база, притежават богат опит във взаимодействието с публичните власти и имат изградени отношения с влиятелни финансови институции като ЕБВР, JBIC и др.”
Директор на дирекция „Енергийна ефективност” към Столична Община – първи ESCO проект в България за подобряване на енергийната ефективност на общински сгради
“Юристите на дружеството притежават отлична квалификация и сериозен опит в работата по международни проекти.”
Заместник министър на Министерство на Околната Среда и Водите – проект за концесия на минерални извори
“Екипът на дружеството демонстрира висока ефективност в своята работа, като доказа своята гъвкавост и креативност при наличието на сложни фактически ситуации.”
Директор Дирекция „Инвестиции” към Министерство на Земеделието и Горите
“Екипът на Евролекс България показа изключителен професионализъм при изготвяне на първите за страната концесии на даляни и язовири.”
Legal 500 Directory
“Северина Любенова проявява „изключителен усет към детайла” и е неделима част от екипа, който включва също така Андрей Делчев, „ориентиран към бързото намиране на вярното решение”, и Стоян Бързаков, който притежава „безценен нюх за бизнес”.”
Legal 500 Directory
“С уменията си да изследва в дълбочина българското и европейско законодателство, фирмата притежава изключително богат опит, придобит при осъществяването на редица мащабни сделки, като юристите съчетават в себе си отлична компетентност с широк правен замах.”