Член на екипа на Евролекс България – Адвокатско дружество “Андрей Делчев и партньори” проведе обучение на студенти от ВУЗФ по въпросите на FIDIC

Член на екипа на Евролекс България – Адвокатско дружество “Андрей Делчев и партньори” проведе обучение на студенти от ВУЗФ по въпросите на FIDIC

10.07.2017
Член на екипа на Евролекс България – Адвокатско дружество “Андрей Делчев и партньори” проведе обучение на студенти от ВУЗФ по въпросите на FIDIC
Адв. Петя Бобева от екипа на Евролекс България – Адвокатско дружество “Андрей Делчев и партньори” изнесе лекции на студенти в магистърската програма на Висшето училище по застраховане и финанси(ВУЗФ) на тема Общи договорни условия на FIDIC. Бяха разгледани Червената и Жълтата книга на ФИДИК и бяха обсъдени основните проблеми, които се срещат при изготвяне на Специалните договорни условия и изискванията на Възложителя. ВУЗФ обучава студенти в бакалавърска и магистърска степен, като по част от специалностите в двете образователно-квалификационни степени обучението е съвместно с университета в Шефилд, Великобритания и в партньорство с Института за предприемачи на Сиско, Интертек, Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и Медийната академия "Българион".

Други Новини