Андрей Делчев - преизбран за член на УС на БСК

Андрей Делчев - преизбран за член на УС на БСК

02.11.2023
Андрей Делчев - преизбран за член на УС на БСК

На 1 ноември 2023 г., в Интер Експо Център София, се проведе XVI Общо събрание на Българската стопанска камара - най- голямата работодателска организация в България.
Андрей Делчев беше преизбран като член на новия 27-членен Управителния съвет за следващите 5 години, а за негов председател беше преизбран Добри Митев. На Общото събрание беше избран и нов 3-членен Контролен Съвет с председател Николай Радев.
Делегатите на Общото събрание приеха отчетите за дейността на Управителния и на Контролния съвети на БСК за периода 2019-2023 г., утвърдиха Основните насоки за дейността на Камарата за периода 2024-2028 г. и приеха бюджет на организацията за периода 2024-2028 г.

Други Новини