"Андрей Делчев и партньори" изготви нормативните промени, които позволяват електронно управление на държавните имоти

"Андрей Делчев и партньори" изготви нормативните промени, които позволяват електронно управление на държавните имоти

13.03.2023
"Андрей Делчев и партньори" изготви нормативните промени, които позволяват електронно управление на държавните имоти

"Андрей Делчев и партньори", съвместно със "Сиела Норма" АД,  приключи успешно проект за изготвяне на законодателство за електронно управление на всички държавни и общински имоти в страната и чужбина. 
Нашият екип, ръководен от съдружника адв. Северина Любенова, подготви законови и подзаконови нормативни актове, които гарантират изграждането и функционирането на система за управление на държавната и общинската собственост, включително и единен регистър на имотите. 
Проектът е част от Актуализираната стратегия за електронно управление на България и се реализира от Министерството на регионалното развитие и благоустройството по оперативна програма „Добро управление“ на ЕС.
Успешното завършване на този етап открива възможности пред IT сектора в България да участва в изграждането на важен компонент от електронно правителство в България. Чрез него ще се въведе умно, ефективно и прозрачно управление на публичната собственост, както и по-широк граждански контрол.

Други Новини